ก็แค่บังเอิญ

Sep 18, 2018 · by Pokerface

เพลงนี้ผมทำขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมด ทำด้วยความรู้ที่ยังไม่มากพอและศึกษาด้วยตัวเองและมีคนช่วยสอนบ้าง เลยทำให้มันออกมาไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็น แต่ก็ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วครับ หวังว่าจะชอบกันนะครับ เพลงนี้ทั้งเนื้อหาและดนตรี ผมพยายามใส่ความเป็นตัวของผมเองทั้งหมดลงไป

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from