ผู้โดยสารของการเจ็บ

Oct 21, 2018 · by emmoelmo

เราทุกคนเกิดมา ต่างก็เป็นผู้โดยสารของกาลเวลา
แต่ว่า สำหรับฉันนั้น เป็น “ผู้โดยสารของการเจ็บ”

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from