สองเรา

Mar 31, 2021 · by Odajji

Lyrics&Melody by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Music by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Vocal by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Synthesizer by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)
Bass by Wuttichood Juntawitchaprapa (Odajji)

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from