เก็บ

Aug 17, 2018 · by ANNUAL

เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการจากลาถึงแม้จะทรมานแต่ก็จบกันด้วยดี ความรักที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ก็คงทำได้แค่ “เก็บ” (ความทรงจำ)

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from