เก็บ

Aug 17, 2018 · by ANNUAL

เป็นการจากลาที่ดีถึงแม้อีกฝ่ายจะไม่ต้องการจากก็ตาม แต่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ นอกจากเก็บความทรงจำ “ให้มันมีในแต่วันนั้น”

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from