ไม่ต้องห่วงฉัน

Nov 14, 2018 · by Division Lake

ในวันที่ฉันจะลืมเธอได้แล้ว เธอกลับทักมาบอกคิดถึง และบอกยังรักอยู่ ทั้งๆที่เธออยู่กับคนอื่น และภาพวันที่เราเคยมีความสุขมันก็ได้กลับมา

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from