ไม่มีใจ (not love…)

Jan 1, 2019 · by TAMAJANG

เพลงนี้ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรง ผมเลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมา โดยอุปกร์ที่มีอยู่น้อยนิด ผมมีสมุดเขียนเนื้อกับปากกา ผมมีแค่กีตาร์และไมค์หูฟังกับโปรแกรมอัดเสียง ผมก็เป็นแค่เด็กนหนึ่งที่
อยากให้พี่ๆจาก Boxx Music ได้ลองฟังกันนะครับ ได้โปรดอย่าเลื่อนผ่านของผมนะครับ

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from