Singing Demo

Sep 12, 2017 · by Whachiranon

สวัสดีครับ ผมนายวชิรณน จึงเจริญสุข อายุ 23 ปี ครับ
ขอเสนอคลิปเสียงของผมที่ได้อัดเสียงร้องไว้ให้ทางค่ายพิจารณาว่าเสียงของผมสามารถที่จะพัฒนาเป็นนักร้องอาชีพได้ไหม
ขอบคุณครับ

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from