ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว (Cover Version)

AVAILABLE ON ALL STREAMINGS

  • youtube
  • youtube
  • youtube
  • youtube

“บ อ ก กั บ ตั ว เ อ ง ชี วิ ต เ ธ อ ดี อ ยู่ แ ล้ ว . . .”
เพลง COVER ลำดับที่ 2 จาก 2 สาวเสียงดี “นัน สุนันทา” และ “เนสท์ นิศาชล” “ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว” จากวง THE KASTLE ที่ถูกนำกลับมาตีความใหม่ในรูปแบบ ACOUSTIC เพราะความรักอาจไม่จำเป็นต้องครอบครอง แค่ได้ยืนมองเธอก็มีความสุขแล้ว

Scroll to Top