กระดาษคำถาม

May 7, 2024 · by Narwhal Narwhal

เป็นเพลงที่เขียนถึงคนที่ยัง move on ไม่ได้ และยังมีคำถามมากมายอยู่ในหัวใจ ว่าเธอจากไปเพราะอะไร

Scroll to Top