กลางใจ

Dec 10, 2020 · by Dawut

เปน 1 ใน 6 เพลง Ep. เดี่ยว ที่ยังไม่ได้ปล่อย ตั้งใจทำด้วยตัวเอง ทั้งเนื้อร้อง กำกับภาพ

Scroll to Top