กล่อมนอน

Aug 29, 2022 · by fafa

เมื่อคนหนึ่งอยากบอกฝันดีกับคนที่ตัวเองรัก แต่เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีกแล้ว จึงให้เพลงนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกล่อมอีกคนเข้านอนให้หลับฝันดี

Scroll to Top