กอดสุดท้าย

Feb 5, 2020 · by Sign

เพลงกอดสุดท้าย
เป็นเพลงที่พูดถึงความรักของคนสองคนที่ต้องจบลง
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร ก็ขอได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะต้องจากกัน ดีกว่ายื้อกันไปจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย

เพลงกอดสุดท้ายจะเป็นดนตรีที่ให้กลิ่นอายยุค 90 สามารถฟังได้ง่าย ติดหู

Scroll to Top