กอดเธอไว้

Mar 11, 2020 · by PaulGunt

ไม่มีคำพูด หรือความรู้สึกใดๆ ที่สามารถรั้งเธอเอาไว้ สิ่งที่ผมทำได้มากที่สุดในตอนนี้ คือ ก่อนที่เธอจะไป ผมคงได้เพียงแค่ กอดเธอไว้…

Scroll to Top