กาวใจ (cutter)

Apr 21, 2024 · by cheeckenmorning

กาวใจ คือคนที่ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้คนสองคน
แต่คนที่เป็นกาวใจดันตกอยู่ในวังวนของการแอบชอบ และสิ่งที่ทำได้มีเพียงการตัดใจ เพลงนี้ดนตรีจึงสดใส แต่เนื้อหาปนไปด้วยความอึดอัดใจ

Scroll to Top