กาแฟ

May 3, 2024 · by PetcH

“ใจสั่นไหว เพราะกาแฟไม่ใช่เธอ”
เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกเมื่อต้องได้พบกับคนรักเก่าอีกครั้ง แล้วก็ต้องแสร้งทำเป็นว่าฉันสบายดี ไม่เป็นอะไร ทั้งที่จริงๆ แล้วยังมูฟออนไม่ได้

Scroll to Top