กำลังพิมพ์… (TYPING)

Jan 17, 2019 · by KDDNG

‘เพราะช่วงที่ดีที่สุดของความรัก คือช่วงของการแอบรัก’
เรื่องของความรัก ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนหน้าจอแล้วก็หยุดไว้ที่ตรงนั้นไม่รู้สถานะหรือความรู้สึกของอีกฝ่ายว่าคิดอย่างไร

Scroll to Top