กุมมือ Hold Your Hand

Dec 30, 2020 · by KESSY

ถ้าคุณรักใครสักคนจริงๆ บางครั้ง..คุณจะต้องยอมปล่อยเขาไป เพราะความฝัน ความต้องการของคนเรา ย่อมต่างกันอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดา เราอาจรักกัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องชอบอะไรเหมือนๆกัน หรือมีความฝัน เป้าหมายชีวิตที่เหมือนกัน
เมื่อวันหนึ่ง..ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเรา ที่เป้าหมายต่างๆในชีวิตได้เปลี่ยนไป หรือมีเงื่อนไขอะไรที่ต่างไปจากเดิม ถ้าเราอยากให้เขามีความสุข ..บางทีตรงนี้ที่เดิม อาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปแล้ว แต่ที่เขายังไม่ไป อาจเพราะยังรัก ยังผูกพัน เป็นห่วงกันอยู่ จึงไม่อาจที่จะไปได้ …นานไปอาจจะทำให้อ่อนล้า เหนื่อย อดทนอยู่ วันข้างหน้า อาจทำให้มีความสุขที่อยู่ด้วยกันน้อยลงก็เป็นได้
ถ้ารักใครสักคนจริงๆ เมื่อถึงวันหนึ่ง…การที่คุณปล่อยเขาไป อาจเป็นสิ่งที่ดีกว่า .. สำหรับเขา

Scroll to Top