ก็รู้ดี

Mar 21, 2022 · by SAMMYNINE

รู้ว่าเขาไม่เคยคิดเกินกว่าเพื่อน
แต่ก็ยังรักเขามากกว่าเพื่อน

Scroll to Top