ขอบคุณ

Feb 18, 2021 · by iNon

เคยรู้สึกอยากขอบคุณใครสักคนไหม
คนที่อยู่ข้างๆเราในวันที่เราเหนื่อยใจ ทุกข์ใจ
คนที่เป็นความสุขของเรา
คนที่เข้าใจเรา
คนที่รักเรา
อยากขอบคุณคนๆนั้น และสัญญาว่าจะรักตลอดไป

เพลงนี้พูดถึงความรู้สึกในใจที่อยากขอบคุณใครสักคนนั้น
และจะรักคนๆนั้นตลอดไป

Scroll to Top