ขอพรจากฟ้า (Sky’s blessed)

Sep 1, 2021 · by PETXH-Pitou

เป็นเพลงที่ผมแต่งมาเพื่อจะอธิบายความรู้สึกที่มีต่อคนที่จากเราไปไกลแสนไกล ในคํ่าคืนที่เงียบเหงาไม่เหลือใครมีแค่เราที่นั่งล่องลอยอยู่ใต้แสงจากหมู่ดาว และรัศมีของดวงจันทร์ ถึงแม้ว่าทุกอย่างไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่ความผูกพันยังไม่จางหาย มีแต่ขอพรจากฟ้าถ้าเป็นไปได้ ขอโปรดขอให้ฉันได้พบกับเธออีกสักครั้ง🙏

Scroll to Top