ขอเธอคืน

Jun 15, 2021 · by DoubleMC

เคยไหม…ไม่เคยรู้สึกว่าเขาสำคัญ จนถึงวันที่เสียไป
เคยไหม…หวนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆ ในตอนที่สาย
เคยไหม…อยากจะย้อนเวลากลับไป แม้มันจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว
“ผิดไปแล้วใจ ฉันนั้นพลาดไป…
อยากขอเธอคืน…”

Scroll to Top