ขอแค่มีเธอในกาลครั้งหนึ่ง

Dec 10, 2020 · by MIKE

“การที่มีใครสักคนหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ถึงมันจะเป็นเวลาแค่เพียงไม่นาน ก็ขอให้มันเป็นแค่กาลครั้งหนึ่งที่เราได้เจอกัน”

Scroll to Top