ขอแค่ยืนข้างๆ

Dec 21, 2023 · by ครู ไกลปืนเที่ยง

เนื้อหาของเพลงอยากมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆกันแต่แล้วมันก็ได้แต่คิด ฝันไปเท่านั้น

Scroll to Top