ขอโทษ

Nov 17, 2021 · by Wolaphun

ได้รับบันดาลใจมาจากบีทเพราะๆค่ะ แล้วก็คิดถึงอดีตที่ผิดพลาดของตัวเอง ถ้าเราย้อนไปได้เราคงอยากจะพูดคำนี้ “ขอโทษ” กับทุกสิ่งที่เคยทำ

Scroll to Top