ขอให้เธอเดินทางปลอดภัย

Apr 22, 2022 · by GOODMORNING

เพลงนี้แต่งขึ้นจากแค่คำว่า ขอให้เดินทางปลอดภัย
มันเป็นคำที่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่าง

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from