ขอให้… ( wish )

Oct 1, 2021 · by Sathuno

เป็นเพลงที่อยากมอบให้คนๆนึงที่เราไม่ได้พบเจอกันมานานมากแล้ว แต่อยากบอกเขาว่า เรายังจำได้ทุกเรื่องราว จำได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอ แต่เราไม่มีของขัวัญอะไรจะมอบให้ มีแต่เพลลงๆนี้มอบให้เธอ “ขออวยพรผ่านบทเพลงนี้”

Scroll to Top