ข่ม

Apr 6, 2021 · by The Max

“ยังพยายามที่จะข่มใจ แต่ยิ่งข่มมันมากเท่าไร ก็ยิ่งคิดถึงเธอ”

Scroll to Top