ข้างเดียว(Try hard)

May 12, 2022 · by Hanrex

“ข้างเดียว”เพลงที่พูดถึงความพยายามข้างเดียวเพื่อบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมากเกินไปจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ(Toxic Relationship) โดยเพลงนี้ได้”walrusyyy”มาเป็นProducerและเล่นกีตาร์ให้ อีกทั้ง”Hanrex”เป็นคนทำDemoของเพลงนี้ด้วยตัวเองอีกด้วย(ปกติก็ทำเองอยู่แล้ว555555)
ศิลปิน: Hanrex
คำร้อง: Hanrex
ทำนอง: Hanrex
Demo: Hanrex
Arrange: walrusyyy
Mix: walrusyyy
Master: walrusyyy
Guitar: walrusyyy

Scroll to Top