ข้างเธอ ( your moon)

Oct 20, 2022 · by IMARM

เป็นเพลงที่สื่อบุคคลที่ไม่สามารถเลื่อนสถานะไปมากกว่านี้ได้แล้ว ทำได้แค่มองและเป็นห่วงอยู่ตลอด ยังคอยอยู่ข้างๆเหมือนพระจันทร์ตอนกลางวันแม้จะมองไม่เห็นแต่ยังมีเขาอยู่ข้างๆ

Scroll to Top