คนป่ามีปืน

Apr 15, 2021 · by โชกฤตภาส

ได้แรงบรรดาลใจจากบทความของอาจารย์ถวัลย์
ที่พูดเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นในทุกๆวันแต่คนเรากลับมองเห็นแต่คุณค่าของเงินตรามากกว่าการใช้เงินในคุณค่าที่ควรเป็นเปรียบเสือนคนป่าที่มีปืน

Scroll to Top