คนรักที่ไม่รัก

Apr 5, 2019 · by Birthmark

เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีให้กับคนรัก ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

Scroll to Top