คนแปลกหน้า

Apr 2, 2024 · by Paper roses

เจอคนแปลกที่ดันเข้าตา แต่อีกไม่นานก็ต้องแยกย้ายกันแล้ว แม้กระทั่งชื่อของเธอยังไม่รู้เลย

Scroll to Top