ครั้งนึง

Mar 16, 2021 · by Little Song Writer

เขียนเพลงนี้ให้กับใครคนนึงที่เป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตในช่วงเวลานั้น และยังคงรักเค้าเสมอ

Scroll to Top