ความฝันไม่เป็นจริง

Jan 20, 2024 · by Gusto

ความฝันไม่เป็นจริง

เพลงที่แต่งจากประสบการณ์จริงแทนการขอโทษและบอกความในใจ ถึงคนดีที่จากไปเพราะตัวเราเองที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นจบลง

Scroll to Top