ความรักดีดี

Mar 5, 2019 · by Richie

เพลงนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เพื่อนอกหักกันหลายคนแล้วเราต้องปลอบทุกคนด้วยคำพูดที่คล้ายๆกัน เพลงนี่ต้องการจะสื่อถึงความห่วงใยของเพื่อนที่ปลอบเพื่อนให้ดีขึ้น

Scroll to Top