ความสัมพันธ์ r

Dec 15, 2020 · by WFs.Hausstudio

เดเร็ก พาร์ฟิตได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่คงอยู่เหนือกาลเวลา จะมีก็แต่ความสัมพันธ์ r ที่เชื่อมโยงแต่ละช่วงชีวิตของบุคคลไว้ด้วยกัน บทเพลงนี้จะพาผู้ฟังเข้าไปยังห้วงความคิดของพาร์ฟิต ดำดิ่งในอภิปรัชญาสมัยใหม่ กับแนวเพลงที่เน้นความลอยและความฟุ้งในโลกเสมือนที่ทุกสิ่งทุกอันเกิดจากการประกอบสร้างผ่านวาทกรรมในสังคม

Scroll to Top