ความสำคัญที่หายไป (Changed)

May 7, 2020 · by Olah John

ความสำคัญที่หายไป (Changed)- Olah John 【Official Lyrics Audio】

Artist: พงษ์เทพ ศรีวะรา(Olah John)
Lyrics: พงษ์เทพ ศรีวะรา(Olah John)
Music: พงษ์เทพ ศรีวะรา (Olah John)
Arrange: พงษ์เทพ ศรีวะรา (Olah John)
Producer: พงษ์เทพ ศรีวะรา (Olah John)
Mix: พงษ์เทพ ศรีวะรา (Olah John)
Mastering: พงษ์เทพ ศรีวะรา (Olah John)

ติดตามผลงานได้ที่

facebook : https://www.facebook.com/Phongthep.Sr…
instagram : https://www.instagram.com/olah_johnnn…

Scroll to Top