คำว่า “เพื่อน”

Jun 13, 2021 · by BeaMxZilver

“กี่ครั้งแล้วไอ่คำว่า “เพื่อน” มันทำให้เจ็บ”

Lyrics: BeaMxZilver
Arranged: BeaMxZilver
Mixed & Mastered: BeaMxZilver
Produced: BeaMxZilver

Scroll to Top