คิดถึงทุกวัน (Everyday…)

Apr 25, 2022 · by The Ringo Starr Shadow

เป็นเพลงที่บอกถึงคนเราว่า ถ้าเรารู้ว่านั่นคือการกอดคนที่เราคิดถึงครั้งสุดท้าย เราคงจะกอดไว้ให้นานกว่านั้น

Scroll to Top