คืนของเรา

Dec 15, 2020 · by Lofizio

คืนของเรา เป็นเพลงที่เกี่ยวกับคนสองคนที่มาโคจรเจอกันในที่อโคจร ซึ่งในเมื่อเราสองคนต่างก็คลิกซึ่งกันและกัน แล้วด้วยเหตุผลอะไรที่คืนนี้เราจะไม่ไปต่อกัน

Scroll to Top