คืน

Sep 25, 2020 · by ่Jap Babe in arms

เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่เคยมีความสุขจนถึงวันนึงที่ไม่ได้รักกันแล้วก็ไม่ควรจะรั้งเอาไว้เลยเลือกที่จะคืนความรักที่เคยได้มาให้เขาได้มีสิทธิ์ไปรักคนอื่นๆ

Scroll to Top