ค่าของคน(อยู่ที่คนของใคร)

Feb 19, 2024 · by ORBIT

“คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก”
ไม่มีค่าในสายตา ต่อให้ทำให้ตาย เขาก็ไม่เห็นค่า
ค่าของคนมันอยู่ที่คนของใคร

Scroll to Top