งวดนี้มาแน่

Mar 19, 2024 · by BERRY BAKAMA

คนเราทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกันไป บางคนฝันอยากร่ำรวย บางคนฝันอยากมีงานมั่นคง และบางคนก็อยากสมหวังในความรัก
เพลงนี้เป็นเพลงของคนที่มีความหวังในความรัก หวังว่าครั้งนี้จะเป็นตัวเราเองที่ถูกรัก ถูกเลือก งวดนี้มาแน่ความรักที่สมหวัง

Scroll to Top