จบที่รักกัน

Dec 16, 2016 · by Theoldmanstanding Band

ชื่อเพลง จบที่รักกัน
ร่างกายของเราทุกคนต้องมีเสื่อมสลายไป เป็นสัจธรรมของชีวิต แต่สิ่งที่ยังคงเหลือไว้คือ “รัก” ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ ไม่ว่าจะได้อยู่เคียงข้างกันหรือไม่

Scroll to Top