จะยังคงเป็นเหมือนเดิม

Dec 11, 2020 · by parin

เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดถึงความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วซึ่งมารู้ตัวที่หลังว่ายังต้องการความสัมพันธ์อยู่จึงอยากขอให้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง

Scroll to Top