จะอยู่ตรงนี้

Dec 21, 2019 · by The Wall

จะรออยู่ตรงนี้แม้ว่าเขาจะรักใคร อยากให้รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน และจะขอรักให้นานที่สุด ถึงแม้วันนึงจะไม่มีลมหายใจแล้วก็ตาม แต่ความรักก็จะยังอยู่กับเธอ

Scroll to Top