จับเวลา

Dec 11, 2020 · by Diy by dew

เพลงเกี่ยวกับการรอคอยให้คนรักกลับมา
แต่ก็รู้ว่าคงไม่มีวันได้กลับมา
เลยใช้คำเปรียบเทียบเหมือนการ “จับเวลา”

Scroll to Top