จำตัวเองไม่ได้

Dec 15, 2020 · by J , SEEN SKY

จำตัวเองไม่ได้
————————— Intro —————————
สุขใจใช่ไหม ที่ฉันนั้นฝืนแสดงแกล้งเป็นคนใหม่
จนลืมว่าเคยเป็นใคร ต้องกลายเป็นคนที่จำตัวเองไม่ได้
————————— Verse —————————
ถ้าถาม ว่าทำไมถึงยอมทำตามที่เธอบอก
ตอบไม่ยากเลย เพราะไม่เคยแบ่งใจ ให้ใคร
————————— Pre —————————
ที่ขอให้เป็นแบบนั้น บอกฉันให้เป็นแบบนี้
ก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวตนที่มี แต่ว่าเธอ(แต่ว่าเธอ)
ไม่เคยพอใจฉันเลย
—————————Chorus——————————
เธอรู้ไหม ว่าคนที่ดูเข้าใจเรื่องเธอทุกอย่าง
ต้องเปลี่ยนตัวตน ให้เป็นคน ที่เธอต้องการ
สุขใจใช่ไหม ที่ฉันนั้นฝืนแสดงแกล้งเป็นคนใหม่
จนลืมว่าเคยเป็นใคร ต้องกลายเป็นคนที่จำตัวเองไม่ได้
—————————Bridge—————————
เหมือนฉันเป็นคนอื่น ต้องฝืนจนทนไม่ไหว
เป็นอย่างนี้ต่อไป คงเหลือเพียงแค่ร่างไร้หัวใจ
————————— Pre —————————
ที่ขอให้เป็นแบบนั้น บอกฉันให้เป็นแบบนี้
ก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวตนที่มี แต่ว่าเธอ(แต่ว่าเธอ)
ไม่เคยพอใจฉันเลย
—————————Chorus——————————
เธอรู้ไหม ว่าคนที่ดูเข้าใจเรื่องเธอทุกอย่าง
ต้องเปลี่ยนตัวตน ให้เป็นคน ที่เธอต้องการ
สุขใจใช่ไหม ที่ฉันนั้นฝืนแสดงแกล้งเป็นคนใหม่
จนลืมว่าเคยเป็นใคร ต้องกลายเป็นคนที่จำตัวเองไม่ได้

Scroll to Top