ฉันทำได้ ( I can do it )

Oct 26, 2021 · by KOOKKIK PADA

เพลงให้กำลังใจตัวเอง เวลาที่เราต้องเจอกับอุปสรรคบางอย่าง มันยังคอยเตือนให้เราบอกตัวเองเสมอ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราทำได้เสมอ แม้บางครั้งเราต้องทำคนเดียว ไปคนเดียว เราก็ต้องทำให้ได้

Scroll to Top